• บริการติดตั้งพรมทุกชนิด เรียบร้อยปราณีต เรามีพรมทั้งชนิดพรมทอ (Machine Tufted) และชนิดพรมแผ่น (Carpet Tile) มีแบบและสีสันลวดลายให้ท่านเลือกมากมาย
  • พรมทอ (Machine Tufted)
    พรมทอ สมารถเลือกทอเป็นสีเดียว สีผสม มีความหนาตั้งแต่ 1.75 ปอนด์จนถึง 4 ปอนด์ โดยความนุ่มของพรมจะขึ้นอยู่กับความหนา คือทอยิ่งหนาจะยิ่งนุ่ม
  • พรมแผ่น (Carpet Tile
    พรมแผ่น คือพรมแบบที่มีลักษณะเป็นแผ่น มีขนาด 50 x 50 ซม.ซึ่งสมารถเปลี่ยนได้เป็นจุด หากเกิดการชำรุดเฉพาะที่ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมด และยังสามารถสลับลายเพิ่มรูปแบบการตกแต่งได้อีกด้วย